Høy aktivitet offshore

KTV Group startet for noen uker siden en større rengjøringsjobb offshore. Team på 6 til 12 mann går på skift over flere perioder, der vi utfører tankvask, rørspyling og inspeksjon i tillegg til nedvask av dekksarealer og moduler.

Prosjektet utføres for Halliburton, og KTV Group leverer både personell og utstyr.

KTV Group har 30 års erfaring innen industrirengjøring on- og offshore, og er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Search