Hvordan gikk det med KTV Group i 2020

Dette året har mange bedrifter dessverre hatt det vanskelig. KTV Group har lykkes med rask omstilling, og vi har 50% vekst i 2020.

Det er spesielt markedet tankvask offshore/onshore som denne gangen øker betydelig. Vi har også fått flere nye kunder på våre vedlikeholdsavtaler, og drone er endelig tatt i bruk for fasadevask.

Mange personer har stått på for at dette året ble som det ble for oss, og vi takker spesielt våre ansatte, leverandører og kunder.

Takk for 2020, og vi ønsker alle en riktig fin jul og et godt nytt år.