Vindusvask

Informasjonsskriv

Vindusvask med drone KTV Group

Vi bruker drone når vi utfører vindusvask.

For informasjon og video av dronen, se nettsiden www.ktvgroup.no/drone

Sikkerhet

Under vindusvask med drone er det svært viktig at ingen benytter terrassene mens arbeidet pågår. Følg sperringer og anvisninger som gis av personell.

Arbeidsområdet under dronen sperres av for å bevare sikkerheten under arbeidet. Dette kan medføre at innganger blir utilgjengelig/stengt i korte perioder.

Om noen skulle ha spesielt kraftige radiosendere eller andre type elektronikk som stråler kraftig, må dette slåes av. Merk at dette gjelder ikke trådløst internett/WiFi.

Vennligst ikke forstyrr pilot eller operatører mens arbeidet pågår.

Metode

Vi benytter rent-vann metoden for vindusvask, der vannet er renset til 100% rent vann. Vannet varmes opp til 60 grader og påføres via drone og teleskopstenger. Flekker av fugleskitt, maling eller andre spesielle flekker som sitter fast og må skrapes, forsvinner ikke ved vindusvask. Det kan oppstå noe skjolder der det er flere år siden vinduer har blitt vasket, og om det er brukt mye såpe ved tidligere vask. Samme gjelder ved avrenning fra metaller, syreskader fra betong eller kjemi, lim eller silikon. Dette vil ikke dronen klare å rette opp i.

Tradisjonell vinduspuss vil kunne gi et renere resultat og da man ser alle overflater under arbeid. men etter få dager vil resultatet se likt ut.

Dronen er utviklet av KTV Group for å kunne utføre arbeid i høyden på en effektiv og forsvarlig måte, og for å sikre HMS for våre ansatte ved å unngå farlig arbeid i lift eller klatring på fasade.

Personvern

Dronene som blir brukt under oppdraget er utstyrt med høyoppløst RGB-kamera og brukes av pilot for navigering av dronen. Opptaksfunksjon er ikke aktivert, så det lagres ingen film eller bilder under oppdraget med vaskedronen.

På enkelte oppdrag benytter vi en mini-drone til å filme vaskedronen i arbeid. Dette er for å lage film i markedsførings øyemed, eller bilder for dokumentasjon av arbeidet som blir utført. Eventuell filming avklares med kunde i forkant. I slike tilfeller gjelder Databehandleravtalen. Innsamlet data blir til enhver tid behandlet av KTV Group som er rettmessig databehandler.

Databehandler er til enhver tid ansvarlig for at innsamlet data og personvern blir lagret og behandlet i henhold til gjeldene databehandleravtale og øvrig lovverk.

Dersom person(er), personsensitive opplysninger eller andre taushetsbelagte forhold blir avbildet som følge av datainnsamlingen, er databehandler pålagt å sensurere slik informasjon før eventuell videre bruk av data. Utførende pilot(er) skal uoppfordret varsle tredjepart dersom innsamlet data inneholder opplysninger som kan medføre krenkelse av personvern. Utførende pilot(er) skal så langt det er mulig tilse at datainnsamlingen blir gjort på en måte som begrenser muligheten for å inkludere person(er), personsensitive opplysninger eller andre taushetsbelagte forhold i innsamlet bildedata.

Kontakt oss

Lurer du på noe, og du ønsker og kontakte oss? Velg ditt område under.

KTV Group Bergen og omegn

post@ktvgroup.no
Telefon: (+47) 55 20 71 90

24-timer vakttelefon: (+47) 48 000 777

KTV Group Øst

Telefon (+47) 45 50 30 40

Kontaktperson: Thomas Nilsen
Mobil:  938 111 73
E-post: ltn@ktvworkingdrone.com

24-timer vakttelefon: (+47) 48 000 777

KTV Group Midt-Norge

Kontaktperson: Ole Henrik Tyrholm
Mobil: 45 05 92 61
E-post: ot@ktvgroup.no

24-timer vakttelefon: (+47) 48 000 777

KTV Group har mer enn 30 års erfaring og vi er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

KTV Working Drone er en drone som kan utføre fasadevask og vindusvask på høye bygninger. Den ble utviklet av KTV Group og bruker en berøringsfri metode som kombinerer spesialfiltrert vann, varme og trykk for å rengjøre uten kjemikalier eller mekanisk kontakt.

Dronen kan også legge på SelfCleaner, et spesialmiddel for fasadevask som KTV Group har utviklet og benyttet siden 2015.