Kalfarparken valgte KTV Group

kalfaret-600x600

Kalfarparken Borettslag har valgt KTV Group som sin samarbeidspartner innenfor vedlikehold de neste fem årene.

Kalfarparken Borettslag ble bygget etter at Hansa Brygerier flyttet fra Kalfaret. Starefossbekken drev møllen til å kværne malt og vannet sildrer fortsatt nedover fjellet og ender på gårdsplassen mellom de fem bygningene. Lukten av malt er erstattet av et rolig og harmonisk borettslag.

Den siste tiden har flere borettslag valgt KTV Group som leverandør av inspeksjons- og vedlikeholdstjenester.
– Vi er svært fornøyde med at vi er valgt som leverandør. KTV Group er i ferd med å sikre seg en fremtredende posisjon innen borettslag, og dette er en konsekvens av at vi ser vedlikehold i et langsiktig perspektiv. Felles for borettslagene som velger oss, er at disse ønsker forutsigbarhet i dette arbeidet. Dermed sikrer man seg mot overraskelser og det er også en god forsikring for å hindre uforutsette utgifter. Det kan i mange tilfeller gi store og ubehagelige overraskelser om man ikke anvender planlagt vedlikehold, sier daglig leder Kennet Nilsen.

Arbeid som utføres dokumenteres både i forkant og etterkant.
– Det er helt avgjørende at det foreligger dokumentasjon på utført vedlikehold. Vår rolle blir å inspisere og sørge for at borettslaget skinner,  fortsetter han.