KTV Group på oljefri.no

oljefri_803-600x600

KTV Group er oppført som partner på Naturvernforbundets nettsted Oljefri.no.

– Vi er en miljøsertifisert bedrift som ønsker å være en pådriver for at huseiere skal bevisstgjøres på miljørisikoen ved å ha en nedgravd oljetank, sier administrerende direktør Kennet Nilsen.

På nettstedet er det rens og fjerning av oljetanker som er fokus fra KTV Group, og det er for øyeblikket primært fylkene fra Aust-Agder til Sogn og Fjordane som er nedslagsfeltet til KTV Group. På nettstedet beskrives nedgravde oljetanker som en miljø og kostnadsbombe. Dersom det oppstår lekkasje i tanken, er det huseier som må bære det økonomiske ansvaret.

– Det koster noen tusenlapper å få fjernet en oljetank, men det kan bli sekssifrete beløp om det skjer en lekkasje. Da er eieren ansvarlig for ødeleggelsene, forklarer Nilsen.

Oljetanker ble gitt gratis fra oljeselskapene helt frem til 80-tallet mot at husiere kjøpte olje. På mange måter kan det sammenlignes som å få en gratis mobiltelefon mot å binde seg til leverandøren i mange år. I tillegg til oljetanker er parafinkaminer på listen over miljøbomber. KTV Group har for eksempel forsøkt å få oversikt over hvor mange husstander i Askøy kommune som har nedgravde oljetanker, men kommunen avslo innsyn med henvisning til «Matrikkelloven», og kommunen fikk senere støtte for vedtaket hos Fylkesmannen.  KTV Group har påklaget beslutningen til Sivilombudsmannen.

– Vi får en opplevelse av at kommunen ikke vil ha fokus på de nedgravde oljetankene. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en lekkasje, og vi vil fortsette å prøve å få til et samarbeid med kommunen for å få fjernet disse, sier Nilsen.