KTV Group signerer ny vedlikeholdsavtale

Denne gangen er det Fridahuset Steinrusten Barnehage som tegner vedlikeholdsavtale. KTV Group har de siste årene gjort en rekke vedlikeholdsoppdrag for denne barnehagen, med blant annet overflatebehandling av fasadene,  oppdrag på grøntareal og vintervedlikehold.

Nå utvides det med en langsiktig avtale som inkluderer vaktmestertjenester, sandfang, uteområdet, grøntareal og vintervedlikehold.

Vi er svært glad for å bli valgt som leverandør, og vi skal gjøre vårt ytterste for at barnehagen og området rundt, skal se rent, pent og vedlikeholdt ut i årene fremover.