KTV Group skal få dette bygget til å skinne

aasamyr_600

KTV Group har fått i oppdrag å vaske og male Åsamyrane 320.

Bygget huser blant annet Jula i Åsane. Oppdraget vil pågå over de neste ukene.

– Først skal alle flater vaskes, før vi starter overflatebehandling. Vi skal deretter male fasadene med to strøk av beste kvalitet. I dette ligger også impregnering av bygget, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han sier at vasking av fasader vil foregå ved bruk av miljøvennlige vaskemidler, såkalt økologisk vask. Arbeidet skal utføres uten at det forstyrrer leietakerne eller påvirker åpningstiden i næringsbygget.

– Vi benytter produkter som er basert på nanoteknologi. Dette innebærer egenskaper som opprettholder fargen i lengre tid, og også holder overflaten renere. I denne regionen er nedbør en utfordring, fordi det avgir mye grønske på bygg som over tid sliter på fasader og overflater, sier Nilsen.

Han understreker at det er avgjørende at fasader og overflater vaskes årlig.

Samtlige oppdrag blir dokumentert både før og etter vedlikeholdsarbeidet i form av film og bilder.

– Det er viktig å synliggjøre for kundene hva som er utført av arbeid, og ikke minst endringen til det positive etter at vi har ferdigstilt et slikt prosjekt, sier Nilsen.