KTV Group utvikler ny metode på arbeid i tau

KTV Group har i en årrekke utført en stor mengde jobber innen tilkomsteknikk både on- og offshore.

Sikker redning er det viktigste ved arbeid i tau, og normalt jobber man med minimum 3 personer hvor èn i teamet må klatre ned og redde personen som trenger redning om det skulle oppstå nød eller komplikasjoner.

KTV Group har nå utviklet en løsning der klatreteam kan bestå av kun 2 personer i stedet for 3, og i tillegg utføre redning uten at noen trenger å klatre ned til personen i nød.

Redning vil nå kunne utføres raskere og sikrere, og uten unødig risiko i en kritisk situasjon.

En større investering i spesialutstyr er gjort, metoden er testet og eget kurs er laget sammen med samarbeidspartner AAK Safety.

Videoen viser metoden i arbeid under maling og vasking av høyblokker i Løvåsen Borettslag denne uken.