KTV Working Drone utfører vindusvask på et av Bergens høyeste bygg

(English text below) Entra, som er et av Norges desidert største og ledende eiendomsselskaper, ønsket vindusvask av sitt flotte og iøynefallende glassbygg i Nonnesetergaten 4 i Bergen. Vi er svært glad for å ha fått oppdraget og for å kunne utføre dette oppdraget med KTV Working Drone.

Videoen viser opptak fra jobben.

Under oppdraget fikk vi også prøvd ut våre nødprosedyrer og sikringstiltak for arbeid med dronen. Med dronen sikret fra tak, utførte vi et nødstopp i 40 meters høyde. Forsøket ble gjennomført uten skader på bygg eller tilstøtende område, og viser at vår patentsøkte løsning for sikring av dronen fra tak fungerer som planlagt og tiltenkt.

—-

KTV Working Drone performs window cleaning on one of Bergen’s tallest buildings.

Entra, one of Norway’s largest and leading property companies, needed window cleaning of its beautiful glass building at Nonnesetergaten 4 in Bergen, Norway. We are very pleased to have been given this task and to be able to carry it out with KTV Working Drone.

The video shows footage from the job.

During the job, we tested our emergency procedures and safety measures for working with the drone. With the drone secured from the roof, we performed an emergency stop at a height of 40 meters. The test was carried out without damage to the building or surrounding area, and shows that our patent pending solution for securing the drone from the roof works as planned and intended.

Search