Landåsleitet Boligselskap valgte KTV Group

landaasleit640

Jobben består i rens og spyling av takrenner på 3 boligblokker og utføres neste uke.

Det er lett å glemme takrennene. Vi ser alt for ofte at renner er fulle, og at rengjøringen er forsømt over lang tid. Takrenner bør rengjøres med jevne mellomrom, med minste intervall 5 år.

Skadene som oppstår av tette renner, er som regel vanninntrengning i bygg og fasadeskader. Denne type kostnader kommer fort langt over det jevnlig vedlikehold hadde kostet. Forsikringselskapene ser også spesielt etter dette som hendelsesforløp på vannskader, og man risikerer avkortning i erstatning på vannlekkasjer om skaden skyldes manglende vedlikehold.

Med den sommeren vi har hatt i år, med mye regn, og høst og vinter på vei, er det kanskje verdt å sjekke når dere sist gjorde ren deres takrenner.

Search