Lars Holmaas Malerforretning valgte KTV Group

Vi opplever svært høy aktivitet og har flere og varierte oppdrag for tiden. Vi har blant annet utført vask og overflatebehandling flere steder, malingsfjerning, nedvask av garasjeanlegg og nedvask av brakkerigg som bildet viser.

Oppdraget for Lars Holmaas Malerforretning gjelder nedvask av brakkerigg ved Haukeland sykehus(bildet), og gjøre klart til overflatebehandling.

KTV Group har gjennom 30år opparbeidet seg mye kompetanse og erfaring, og vi vasker årlig enorme arealer med forskjellige typer fasader. Vi er også langt fremme når det kommer til utvikling av nytt utstyr, og vi har blant annet utviklet spesialutstyr med teleskopstenger opp til 20m, droner for fasadevask og vindusvask, og spesialutstyr for klatring på fasader.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring innen våre fagfelt, og vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.