LEDIGE STILLINGER / VACANT POSITIONS

KTV Group har for øyeblikket følgende ledige stillinger:

Ønsker du en ekstrajobb?

Ledige stillinger som dronepilot

Kombinasjonsstilling

Åpen søknad

Ønsker du å jobbe hos KTV Group? Har du noe spesielt å tilby, eller har du en unik erfaring, er du spesielt kurset eller har en unik utdannelse?

Alle generelle henvendelser om ledige stillinger må sendes til vår e-postkonto: post@ktvgroup.no

Other vacancies

Want to work for KTV Group? Do you have something special to offer, do you have any special courses or do you have an unique education?

All general inquiries regarding vacancies must go to our e-mail address post@ktvgroup.no

KTV Group dronepilot