Miljøpolitikk & miljømål

KTV Group skal ha fokus på å utvikle og tilrettelegge våre tjenester med tanke på miljø. Vi skal alltid gjøre vårt beste for å finne de mest miljøvennlige løsningene for våre kunder. KTV Group forplikter seg til å overholde de til enhver tid gjeldene lovkrav i forbindelse med dette.

Miljømål:

  • 2013-2014
    Målet var å utvikle roboter som kunne jobbe med 2500 bar trykk på stål uten bruk av operatører som kontrollerte spylelanse. Dette ble oppnådd i 2014 med utvikling av spyleroboter som klatrer på stål.

 

  • 2014-2015
    KTV Group hadde som miljømål å utvikle metode for fasadevask som reduserer påvirkning på ytre miljø med 50 %. Dette ble oppnådd i 2015 med utvikling av SelfCleaner metoden.

 

  • 2015-2017
    KTV Group hadde som miljømål å redusere påvirkning på ytre miljø i forbindelse med fjerning av overflatebehandling. Dette målet ble nådd i 2017 med benyttelse av EcoQuip metode som reduserer blåsemiddel med 75% og avgir 92% mindre støv en tradisjonell sandblåsing.

 

  • Miljømål for 2018/21 er utvikling av metode for fasadevask som sparer bruk av lifter/klatrere, og dermed reduserer belastning for beboere og området rundt. Her jobbes det med løsning der vi benytter droner, og testing skal løpende utføres.