Miljøpolitikk & miljømål

KTV Group skal ha fokus på å utvikle og tilrettelegge våre tjenester med tanke på miljø. Vi skal alltid gjøre vårt beste for å finne de mest miljøvennlige løsningene for våre kunder. KTV Group forplikter seg til å overholde de til enhver tid gjeldene lovkrav i forbindelse med dette.

Miljømål:

 • 2021-2025
  Målet er å elektrifisere all bruk av biler, høytrykksspylere og annet utstyr. Vi ønsker også å videreutvikle droner til å jobbe autonomt, for blant annet gjøre arbeidsdagen lettere for dronepiloter.
 • 2018-2021
  Miljømål for 2018/21 er utvikling av metode for fasadevask som sparer bruk av lifter/klatrere, og dermed reduserer belastning for beboere og området rundt. Her jobbes det med løsning der vi benytter droner, og testing skal løpende utføres.
 • 2015-2017
  KTV Group hadde som miljømål å redusere påvirkning på ytre miljø i forbindelse med fjerning av overflatebehandling. Dette målet ble nådd i 2017 med benyttelse av EcoQuip metode som reduserer blåsemiddel med 75% og avgir 92% mindre støv en tradisjonell sandblåsing.
 • 2014-2015
  KTV Group hadde som miljømål å utvikle metode for fasadevask som reduserer påvirkning på ytre miljø med 50 %. Dette ble oppnådd i 2015 med utvikling av SelfCleaner metoden.
 • 2013-2014
  Målet var å utvikle roboter som kunne jobbe med 2500 bar trykk på stål uten bruk av operatører som kontrollerte spylelanse. Dette ble oppnådd i 2014 med utvikling av spyleroboter som klatrer på stål.