+47 55 20 71 90
English

 

Miljøsanering

KTV Group har kompetanse og erfaring til å utføre rensing av alle typer forurensing. Dette gjelder forurensede masser og grunnvann. Vi sitter på de beste teknologiene og har mobile renseanlegg som kan settes ut i feltet.

Vi utfører også rensing etter oljesøl og natukatastrofer, og miljørådgivning med prøvetaking og dokumentasjon.

Via vårt kvalitetssystem blir alt logget med bilder og rapporter daglig og FDV dokumentasjon. Kundene våre  kan følge prosjekter i sanntid via internett, noe som er unikt innen vår bransje.

 

Forurensingsloven er en av Norges strengeste lover. Loven skal regulere krav til undersøkelse og rensing der det er mistanke om forurensing. Norske kommuner har fått strenge krav til miljøtekniskundersøkelse, og bynære soner og steder med kjent forurensing er dette et krav. Dette gjelder spesielt for alle som skal gjøre terrenginngrep.

KTV Group kan tilby utarbeidelse av miljøteknisk tiltaksplan med prøvetaking/laboratorietester av masser for å kvalitetsikre trygg håndtering av masser.

Alt lagres i BlueTag dokumentasjonsystemet, og er tilgjengelig for kunde på nett.

 

Forurenset vann

Avrenning fra gamle industritomter eller gamle synder, kan være tikkende miljøbomber. Grunnvann samler seg ofte som basseng der fjell danner basseng.

Når terrenginngrep utføres kommer grunnvannet frem i dagen. I visse områder er det i dag krav til rensing av grunnvann i gravegrop, grøfter og lignende. KTV Group har teknologi for å tilby rensning på stedet med pumper og filtrering. Vi bidrar med kvalitetsikring via eget spesialutviklet dokumentasjonsystem hvor analyser, jobbrapporter, bilder og dokumenter leveres til kunde via en egen kundeside på nett.

Kontakt KTV Group!