+47 55 20 71 90
English

 

Nanocoating bygg

Overflatebehandling med nanocoating er sterkt å anbefale for dem som har en nyoppusset fasade, eller vedlikeholdsfrie fasadeplater.

Kort fortalt består behandlingen av grundig vasking, og påføring av to strøk nanocoating. Nanocoatingen legger en usynlig beskyttende hinne på overflaten.

Det er kjent at høytrykksspyling av bygg bør unngås om mulig. Dette for å spare fasadene for unødvendig slitasje. Frem til nå har ikke det vært gode alternativer på markedet, og selv om mange har prøvd forskjellige typer impregnering, har det allikevel blitt skittent etter 2-5 år. Da har man tradisjonelt benyttet seg av høytrykksspyling.

 

Nanocoating og fjerning av NOx

Miljøeffekten ved å ta i bruk disse produktene er enorm.

En «gjennomsnittlig EU bil» slipper ut 1,7 kg NOx i året. Det antas da 0,1 gram NOx pr km og kjørelengde på 17000 km pr år. 0,1 x 17000 = 1.700 gram = 1,7 kg NOx.

Laboratorietester viser at Nanocoatingen fjerner 83 gram NOx pr kvm pr år. For å fjerne 1,7 kg NOx, som altså er utslipp fra en gjennomsnittsbil, trenger man da ca 20,5 kvm med nanocoating.

Kalkylen: 83 gram x 20,5 kvm = 1.702 gram NOx. Dette under optimale lysforhold.

Nanocoating for betong og puss

Video
(Videoen viser test på et område hvor nanocoating har vært påført over vinteren. Som man ser er området med nanocoating rent, og det ubehandlede området skittent.)

KTV Group har et unikt system for beskyttelse av betong med Nanocoating. Produktet er regnet som et av de beste innen nanobeskyttelse på markedet i verden i dag. Nanocoatingen øker levetiden på betong og forhindrer korrosjonskader.

Det beste med produktet er at overflaten blir selvrensende (se video over).
Samme produkt har også store fordeler med tanke på miljø, og 15 m2 behandlet overflate reduserer miljøutslipp tilsvarende en bil i bruk et år.


 

Nanoteknologi

Nanoteknologien er i ferd med å revolusjonere hverdagen innen mange bruksområder. Nå har teknologien også for alvor gjort sitt inntog inn i overflatebehandlingsindustrien.

Hva er så nano ? Nano er gresk og betyr dverg.

Nanoteknologi betegner anvendt naturvitenskap med strukturene av størrelsesorden 0.1 – 100 nm, hvor en nanometer er en milliondels millimeter. Karakteristisk for dette sjiktet er at strukturene er for store til å beskrives av enkle atommodeller, samtidig er de for små til å beskrives av klassiske teorier, slik som klassisk termodynamikk, klassiskelektromagnetisme og newtonsk fysikk. Man kan dermed nærme seg nanoteknologi fra to kanter; enten nedenfra, ved å ta utgangspunkt i molekylær kjemi og fysikk for så å bygge strukturene større og mer kompliserte, eller ovenfra, ved å ta utgangspunkt i klassiske, makroskopiske modeller, men med tillegg av kvante-effekter og andre brudd på makroskopisk naturvitenskap.

Produkter

Nå er det altså utviklet impregneringer, selvrensing og malingsprodukter med egenskaper vi ikke kjenner fra tidligere.
En av de viktigste egenskapene med en langvarig overflatebehandling som ikke skader underlaget, er pusteegenskapene (diffusjonsåpenhet).

Det er mange malinger og impregneringer på markedet som er tette og hinder at vann kommer inn i underlaget (vel og bra), MEN utfordringen er at de kan bli for tett, slik at fuktighet i underlaget ikke slipper ut (diffuerer ut).

Tradisjonelle polymer (filmdannende) løsninger påvirkes nemlig negativt av fukt i underlaget samt UV, fryse/tine sykluser og slagregn utenfra.

Malinger og impregneringer basert på nanoteknologi, eller tilsatt nanoemulsjon, kan øke diffusjonsåpenheten i kombinasjon med høy grad av vannavvisning.

Disse malingene og impregneringene fungerer mer som en «goretex» som vi kjenner bedre fra klesbransjen.

 

Tradisjonelt oljeregntøy kan sammenlignes med polymer (filmdannende) malinger og impregneringer. På samme måte som man ved å bære oljeregntøy over tid blir klam og svett, blir malinger og impregneringer påvirket negativt av fukt i underlaget som ikke kommer ut.

Dette bildet kjenner vi blant annet fra malinger som flasser.
Den nye generasjonen «goretex» løsninger ivaretar i tillegg til vannavvisningen, kombinasjonen med høy grad av pusteegenskaper.

nanotech

Større grad av vannavvisning gjør også grunnlaget for begroing mindre (sopp, alger og sur nedbør), noe som gir overflaten et penere estetisk uttrykk over tid, og dermed mindre behov for vedlikehold. I seg selv er det miljøvennlig ved at man må bruke mindre kjemikalier til rengjøring og mindre energi i den forbindelse.

Nanoteknologien sørger for en kjemisk sterk binding til underlaget. Teknologien kan også utnyttes til å gi maling øket elastisitet, som i mange prosjekter er viktig egenskap.

Nanoteknologien gir også et postivt bidrag til helse & miljø da mange av produktene er vannbaserte uten farlige tilsetninger (Low VOC).

 


Eksempelvideo:

I videoen under finner du eksempler på hva nanoteknologi kan gjøre:

——

Kontakt KTV Group!