+47 55 20 71 90
English

 

NDT

KTV Group har personell som er sertifisert innen fagfeltet NDT. Alle disse fagpersonene er tilkomstteknikere og kan utføre oppdrag hvor det er vanskelig tilkomst.

NDT målinger ved bruk av roboter

Våre roboter kan utføre NDT-ultralydmålinger samtidig som det utføres vasking/fjerning av coating/rust.

NDT står for Non-Destructive Testing eller oversatt til norsk, ikke-destruktiv prøving.

Uttrykket betegner en rekke prøvingsmetoder for å påvise materialfeil, uten derved å redusere prøvingsobjektets funksjonsevne eller fysiske egenskaper.

Denne prøvingen kan utføres så vel i laboratorier som i verkstedmiljøer eller i friluft – i visse tilfeller også mens det aktuelle objektet er i bruk.

Ikke destruktiv prøving benytter en rekke vitenskaper og teknologier, ofte i kombinasjoner, eksempelvis materialteknikk, fysikk, kjemi, elektronikk og mekanikk.

Vanlige NDT-metoder er:

MT – Magnetpulverprøving
VT – Visuell inspeksjon
ET – Virvelstrømsprøving
UT – Ultralydprøving
PT – Penetrantprøving
RT – Radiografiprøving

Akustisk emisjon
Termovisjon
Lekkasjeprøving

Utvikling

NDT er et område seksjon for utvikling og ny teknologi jobber mye med og vi har allerede gjort stor fremgang.

Vårt mål er å kunne overvåke og måle stålkvalitet i tanker /konstruksjoner daglig, selv med avfall i tanken. En slik løsning vil bety store besparelser for kunder med konstruksjoner innen offshore/industri som har krav til godkjenning regelmessig.

Kontakt KTV Group!