+47 55 20 71 90
English

 

NDT

KTV Group har personell som er sertifisert innen fagfeltet NDT. Alle disse fagpersonene er tilkomstteknikere og kan utføre oppdrag hvor det er vanskelig tilkomst. Vi har egne TT-lag som kan utføre NDT on- og offshore med lang erfaring.

NDT målinger ved bruk av roboter

NDT står for Non-Destructive Testing eller oversatt til norsk, ikke-destruktiv prøving.

Uttrykket betegner en rekke prøvingsmetoder for å påvise materialfeil, uten derved å redusere prøvingsobjektets funksjonsevne eller fysiske egenskaper.

Denne prøvingen kan utføres så vel i laboratorier som i verkstedmiljøer eller i friluft – i visse tilfeller også mens det aktuelle objektet er i bruk.

Ikke destruktiv prøving benytter en rekke vitenskaper og teknologier, ofte i kombinasjoner, eksempelvis materialteknikk, fysikk, kjemi, elektronikk og mekanikk.

Vanlige NDT-metoder er:

MT – Magnetpulverprøving
VT – Visuell inspeksjon
ET – Virvelstrømsprøving
UT – Ultralydprøving
PT – Penetrantprøving
RT – Radiografiprøving

Akustisk emisjon
Termovisjon
Lekkasjeprøving

 

Kontakt KTV Group!