Ny 10 års vedlikeholdsavtale til KTV Group

(English below) Sameiet Madam Felle i Sandviken i Bergen valgte KTV Group for langsiktig vedlikeholdsavtale på fasadevask og garasjevask. Det var etter god erfaring med SelfCleaner-metoden i 2022, at det flotte sameiet nå ønsket å inngå en langsiktig avtale. Da som nå påføres SelfCleaner overflatene med KTV Working Drone.

SelfCleaner-metoden er utviklet av KTV Group, og man unngår mulighet for skader på overflaten slik som ved tradisjonell høytrykksvask. Bruk av KTV Working Drone gjør også at man unngår arbeid i høyden og er sikrere i og rundt arbeidsområdet.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring innen fasadevask, og vi er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

New 10-year maintenance agreement for KTV Group.

The Madam Felle condominium in Sandviken, Bergen, has chosen KTV Group for a long term maintenance agreement on facade and garage cleaning. This decision was made after a positive experience with the SelfCleaner method in 2022, and the beautiful condominium now wishes to enter into a long-term agreement. The SelfCleaner method involves the application of SelfCleaner to surfaces using the KTV Working Drone, developed by KTV Group, which eliminates the risk of damage to the surface as compared to traditional high-pressure cleaning. The use of the KTV Working Drone also allows for work to be conducted safely and without the need for working at heights in and around the work area.

KTV Group has over 30 years of experience in facade cleaning and is certified according to ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001.

Search