Ny 20-års vedlikeholdsavtale i Oslo

frostveien

Sameiet Frostveien 20 har signert langsiktig vedlikeholdsavtale på overflatebehandling med KTV Group. Avtalen strekker seg frem til år 2035, og KTV Group skal stå for årlig vedlikehold på utvendige fasader.

KTV Group sine unike vedlikeholdsavtaler er utviklet for å spare kundene for kostnader, og er noe som burde blitt overført til mange bransjer. Gode eksempler er eiendom og veier/infrastruktur hvor levetiden er lang. Det er derfor meget fornuftig å tegne langsiktig avtaler som sikrer kvalitet og det totale kostnadsbildet på best mulig måte. Samtidig kvalitetssikrer man mot forfall med årlig vedlikehold.

Vi er meget fornøyd og glade for at mange nå ser dette og viser interesse for våre unike avtaler. Kanskje til og med offentlige myndigheter i fremtiden, også vil åpne øynene for denne måten å tenke vedlikehold på, og dermed kunne spare skattebetalere for store summer, og ikke minst ta vare på offentlige verdier.