Ny 20-årsavtale med Sameiet Skjoldnes II

Vi er svært glad for å ha inngått en langsiktig vedlikeholdsavtale med Sameiet Skjoldnes ll. KTV Group har blitt valgt til fremover å ivareta utvendige fasader, vindusvask, overflatebehandling, vaktmester og grøntareal for det flotte sameiet.

Det relativt nye sameiet ligger i et av de mer eksklusive områdene i Bergen, og fremover blir det altså vår oppgave å få sameiet til å fremstå flott og vedlikeholdt, og samtidig ta godt vare på eiendomsmassen som består av 64 leiligheter.

Avtalen som er inngått er en av våre populære langsiktige vedlikeholdsavtaler, der vi blant annet sørger for markedets beste dokumentasjon via vårt egenutviklede kvalitetssikringssystem Bluetag. Disse avtalene er spesielt utviklet for borettslag og sameier, og første avtale ble signert i 2012.

Vi takker for tilliten.

Med over 33 års erfaring og 7 års utvikling har KTV Group med KTV Working Drone utviklet unike og svært effektive rengjøringsmetoder og arbeidsprosesser som muliggjør bruk av droner til fasade- og vindusvask.

KTV Group er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

New 20-Year Agreement with Sameiet Skjoldnes II.

We are very pleased to have entered into a long-term maintenance agreement with Sameiet Skjoldnes ll. KTV Group has been chosen to take care of the exterior facades, window cleaning, surface treatment, janitorial services, and green areas for this beautiful condominium.

The relatively new condominium is located in one of the more exclusive areas of Bergen, and it will be our task to ensure that the condominium appears well-maintained and attractive, while also taking good care of the property, which consists of 64 apartments.

The agreement is one of our popular long-term maintenance contracts, where we provide the market’s best documentation through our proprietary quality assurance system, Bluetag. These agreements are specially developed for housing cooperatives and condominiums, with the first contract signed in 2012.

We thank you for your trust.

With over 33 years of experience and 7 years of development, KTV Group, with KTV Working Drone, has developed unique and highly effective cleaning methods and work processes that enable the use of drones for facade and window cleaning.

KTV Group is certified according to ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001.

Search