Ny 5 års vedlikeholdsavtale til KTV Group i Bergen

default

Vi er glad for at flotte Sameiet Støperiet Damsgårdssundet har valgt å inngå vedlikeholdsavtale for eiendommen som ligger flott til som navnet tilsier i Damsgårdssundet i Bergen.

KTV Group skal overta årlig vedlikehold vask av fasader og vinduer. KTV Working Drone benyttes sammen med SelfCleaner- og rent-vannmetoden, hvor både drone og rengjøringsmetodene er utviklet av KTV Group. Metodene er anerkjente for å holde fasader og vinduer ren uten skade som man kan få fra tradisjonell høytrykksspyling.

Vi merker en stor interesse fra hele landet, spesielt rettet mot våre dronetjenester hvor jobbene utføres uten tradisjonelle HMS-utfordringer ved arbeid i høyden, og er også sikrere for omgivelsene rundt arbeidsområdene.

Med over 33 års erfaring og 7 års utvikling har KTV Group med KTV Working Drone utviklet unike og svært effektive rengjøringsmetoder og arbeidsprosesser som muliggjør bruk av droner til fasade- og vindusvask.

———–

New 5-year maintenance agreement for KTV Group in Bergen.

We are pleased that the beautiful Støperiet Damsgårdssundet housing cooperative has chosen to enter into a maintenance agreement for the property, which is ideally located in Damsgårdssundet in Bergen.

KTV Group will take over annual maintenance cleaning of facades and windows. KTV Working Drone is used in conjunction with the SelfCleaner and pure water methods, both of which were developed by KTV Group. These methods are recognized for keeping facades and windows clean without the damage that can occur from traditional high-pressure washing.

We notice significant interest from across the country, particularly focused on our drone services, where jobs are performed without the traditional occupational health and safety challenges associated with working at heights. Additionally, they are safer for the surrounding areas.

With over 33 years of experience and 7 years of development, KTV Group, through KTV Working Drone, has developed unique and highly effective cleaning methods and processes that enable the use of drones for facade and window washing.

Search