Ny franchisepartner KTV Group Øst

Vi er glade for å kunne informere om at KTV Group har fått en franchisepartner som dekker fylkene Akershus, Østfold og Vestfold. Vår nye partner, KTV Group Øst, vil tilby alle våre tjenester, med fokus på våre unike vedlikeholdsavtaler og KTV Working Drone.

Allerede opplever man stor interesse og flere forespørsler, og det skal bli spennende å følge utviklingen videre.

KTV Group jobber med å etablere flere franchisepartnere i andre deler av landet. Målet er signere avtaler for alle norges fylker innen 2024. Slik blir KTV Group en landsdekkende leverandør innen vedlikehold offshore, industri og eiendom.

New franchise partner KTV Group Øst (Øst = East)

We are pleased to inform you that KTV Group has acquired a franchise partner covering the counties of Akershus, Østfold, and Vestfold. Our new partner, KTV Group Øst, will provide all our services, with a focus on our unique maintenance agreements and the utilization of KTV Working Drone.

Already, there is significant interest and several inquiries, and it will be exciting to follow the developments further.

KTV Group is working to establish additional franchise partners in other parts of Norway. The goal is to sign partner agreements for all Norwegian counties by 2024. This way, KTV Group aims to become a nationwide provider in maintenance for offshore, industrial, and property sectors.

Search