Nytt oppdrag i Dubai

KTV Group har nylig utført oppdrag med inspeksjon av cargo-lines på skipet Baffin i Dubai. Vår satsing internasjonalt når stadig ut i nye regioner i verden. Dette er viktig for KTV Group.

Via spesialutviklede systemer følger vi også kundeoperasjoner live, uavhengig av hvor oppdraget finner sted i verden. Systemet BlueTag gir oss sanntidsdata, som gjør at operasjoner kan styres fra Norge uansett hvor oppdraget utføres.

KTV Group priser nå flere og flere prosjekter internasjonalt, og vi kommer til å satse enda mer på dette i fremtiden sier daglig leder Kennet Nilsen.

Bildet fra Abu Dhabi Ports