Nytt oppdrag offshore

KTV Group er valgt til rengjøring av ventilasjon i galley på Leiv Eiriksson. Jobben skal utføres offshore, og metode er tørrisrengjøring.

KTV Group har erfaring fra en rekke rengjøringsprosjekter on- og offshore for rens av ventilasjon. Lukkede kanaler skjuler ofte utfordringene, og rutiner for jevnlig rengjøring er avgjørende for et godt inneklima, for å forhindre brannfare og for byggets tekniske forfall.

Oppdraget utføres for Transocean.

Bilde: Ocean Rig/Transocean