Nytt oppdrag offshore

ekofisk_j-600x595

KTV Group bistår Pipetech med vedlikeholdsoppdrag offshore. Arbeidet ledes av Jostein Markussen. Oppdraget er forventet å ta 14 dager.

KTV Group er også i sluttfasen på prosjektet på Bideford Dolphin. KTV Group har fra før gjenomført krevende rengjøringsjobber, og fjerning av rust samt hatt ansvar for NDT målinger på denne riggen.

Prosjektet har pågått siden starten av desember og forventes ferdig innen februar.