Nytt oppdrag på fasadevask med drone i Lillestrøm

KTV Group ble valgt som leverandør til fasadevask når Fjellet Borettslag i Lillestrøm skal vaskes. Metoden som vil bli brukt er Selfcleaner-metoden hvor SelfCleaner påføres med bruk av KTV Group Cleaning Drone.

Fjellet Borettslag består av 7 bygg med til sammen 148 leiligheter.

Vi opplever stor pågang fra inn- og utland på www.cleaningdrone.com for fasade- og vindusvask med drone. Siden dronen ble tatt i bruk i 2020, sier vår erfaring at dette blir fremtiden for fasadevask.

Det jobbes nå tett med Luftfartstilsynet for en opplæringsplan slik at andre selskaper kan ta i bruk teknologien.

New facade cleaning assignment with drone in Lillestrøm.
KTV Group was chosen as the supplier for facade cleaning when Fjellet Housing Association in Lillestrøm is to be cleaned. The cleaning method will be the Selfcleaner method, where SelfCleaner is applied using KTV Group Cleaning Drone.

Fjellet Housing Association consists of 7 buildings with a total of 148 apartments.

We are experiencing great demand from home and abroad on www.cleaningdrone.com for facade and window cleaning with drones. Since Cleaning Drone was taken into use in 2020, all our experience says that this will be the future of facade washing.

We are now working closely with the Civil Aviation Authority for a training plan so that other companies can use the technology.

Search