Overflatebehandling av 2 bygg for Møllenpris Eiendom

mollenpris640

Møllenpris Eiendom AS valgte KTV Group til overflatebehandling av 2 bygg. Vi er svært glade for å få dette oppdraget, som for oss er ganske spesielt.

Oppdraget er spesielt kjekt for oss fordi vi helt tilbake i 1994, like etter oppstarten av KTV Group, også overflatebehandlet det samme bygget. Det er kjekt å være tilbake, og artig å tenke på at første gang vi var her, var det kun èn fast ansatt i KTV Group. I dag finner man KTV Group i Bergen, Oslo, Stavanger, Nigeria og Korea.

Vi takker for oppdraget, igjen.