Suksess med abonnement på vedlikehold

kennet_803-600x600

KTV Group har bare hittil i år fått langsiktige kontrakter med sameier og borettslag til en verdi av over 13 millioner kroner. Samlet utgjør langsiktige vedlikeholdskontrakter nå en verdi på cirka 43 millioner kroner.

De fleste kontraktene er på fem år, mens enkelte strekker seg over 20 år. Hovedtyngden av avtalene er signert med sameier og borettslag.

– Man kan gjerne sammenligne dette med et abonnement. Disse sameiene og borettslagene har tegnet abonnement på årlige vedlikeholdstjenester. Fordi avtalene er langsiktige blir det langt rimeligere tjenester. Vår økonomiske oppside ligger i å bygge volum over tid. Disse avtalene representerer en betydelig ordrereserve for selskapet, og innen et område vi ser for oss betydelig vekst også de neste årene, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Disse avtalene innebærer at KTV Group finansierer deler av vedlikeholdet i begynnelsen.

– De umiddelbare kostnadene kan være høye, og da bærer vi disse utgiftene. Når vi har kontroll på vedlikeholdet vil den årlige avtalte summen etterhvert kompensere for det vi har benyttet av tid, ressurser og utstyr, sier Nilsen.

For fire år siden presenterte KTV Group «abonnementsavtaler» for sameier og borettslag innen vedlikehold. KTV Group utfører årlig fasadevask og foretar en gjennomgang av den byggtekniske tilstaden hos sameier og boretslag som har slik avtale.

– Erfaringsmessig innebærer disse avtalene også at vi får ta hånd om merarbeid som oppstår. Vi må imidlertid alltid være konkurransedyktige på pris, og vi har en fordel ved at vi kjenner de ulike byggene, sier han.

Det startet med et borettslag i Bergen for fire år siden, og i løpet av 2014 har KTV Group fått stadig flere avtaler i Bergensregionen, og fått gjennombrudd i andre byer som Sandnes og Moss.

– Våre abonnementsavtaler er et nasjonalt konsept. Det er svært mange eldre sameier og borettslag over hele landet som krever vedlikeholdsmessig oppfølging, og vi vinner frem med langsiktighet fordi det er kostnadsbesparende, sier Nilsen. Han presiserer at ingen er mer opptatt av pris enn nettopp sameier og borettslag.

– Vedlikeholdet skal koste minst mulig for hver beboer, og helst kunne tas ut som en utgift i den eksisterende leien eller kontingenten disse betaler. Da er planlagt vedlikehold helt avgjørende for å oppnå lave priser, sier han.