+47 55 20 71 90
English

Polyurea overflate

Vortex

Vortexproduktene har blitt spesielt utviklet for å kunne tåle ekstreme påkjenninger for de fleste industrielle anvendelser. Det har blitt testet ut i svært tøffe miljøer og omgivelser og tåler eksponering mot blant annet kjemikalier og petroleumsprodukter.

Vortex er et unikt materiale som kan påføres alle typer harde flater, og danner en ekstremt slitesterk og beskyttende overflate. Vortex er et to-komponent (Polyuretan/Polyurea) materiale som herder etter meget kort tid, og du kan ta det i bruk samme dag det påføres. Ved hjelp av et spesialutviklet lavtrykks luftsirkuleringssystem sprayes stoffet på, alt fra 2-3 millimeter helt opp til en tykkelse på 25 cm. I tillegg til at det er korrosjons- og rustbeskyttende, har det god isoleringsevne med hensyn på støy og varme.Vortexproduktene inneholder ikke klorfluorkarboner (KFK) eller osonreduserende organiske løsemidler (VOC).

Noen bruksområder for Vortex:

Transport og lasteplan

Vortex har gjennom svært mange år blitt anvendt i bilindustrien for varebiler, pickup og tilhengere. Frakt av varer/utstyr vil av erfaring medføre sterk slitasje på gulv og sidevegger. Vortex behandling sikrer stort sett overflatene i bilens levetid da det er ekstremt slite sterkt.

Rør og rørledninger

Vortex belegg blir i økende grad brukt til å beskytte blant annet stålrør mot korrosjon og rust. Dette kan gi store besparelser i vedlikeholdskostnader. Du vil oppnå en vesentlig forlenget levetid sammenlignet med malingsprodukter og andre lignende belegg. Vortex kan også gi en betydelig bedre beskyttelse hvis det påføres rør som er isolert med polyuretan skum, og det danner en vanntett overflate. Også for vann- og kloakkrør er Vortex svært anvendelig fordi nedgravde rør kan bli skadet av jord og stein. Dette vil du garantert unngå med et Vortex belegg.

Containere og transportutstyr

Vortex kan med stor fordel legges på containere og alle typer transportemballasje. Transportutstyr generelt blir ikke bare utsatt for korrosjon, rustskader og sårdannelser i godset, men også mekanisk påvirkning i form av slag og støt. Legger du på et lag med Vortex slipper du fortløpende reparasjonskostnader, og i tillegg oppnår du lenger levetid på utstyret.

Tanker

Vortex egner seg ypperlig til å beskytte ståltanker mot rust og korrosjon, og alle typer tanker til beskyttelse mot kjemikalier enten det gjelder petroleumsprodukter eller andre typer kjemikalier. I noen tilfeller vil det være nødvendig med tester. Levetiden på tankene vil bli betydelig forlenget, og du kan ta i bruk tankene igjen kort tid etter at Vortex er påført. I mange tilfeller vil det her også være av betydning at Vortex har gode varmeisolerende evner. Vortex kan legges på enten tankene er nye eller etter lang tids bruk.

Marine områder

På grunn av at Vortex er et vanntett materiale og at det ikke korroderer i sjøvannsmiljøer er bruksområdene store også her. Over vannlinjen er Vortex svært effektivt når det gjelder beskyttelse av stål, metaller, glassfiber osv. Det kan brukes på leider, gangveier, stålkonstruksjoner, innvendig og utvendig på båter, fundamenter med mer. Du får en mer sklisikker overflate og belegget er vibrasjonsdempende.

Takdekke/ belegg

Vortex gir en effektiv beskyttelse av tak som for eksempel er dekket av polyuretanskum eller på stålplater. På grunn av stoffets isoleringsevne reduserer det energikostnadene. Stoffets elastisitetsegenskaper gjør det godt egnet til å ta opp underlagets utvidelse eller sammentrekning på grunn av temperatursvingninger.

Gulvbelegg garasje, lager, verkstedsgulv med mer

Det er mange gode grunner til å legge Vortex som gulvbelegg. For det første beskytter det mot fallende gjenstander og verktøy på underlag som har lett for å få skader og som til slutt vil medføre omfattende reparasjoner. Dette unngår du med Vortex belegget. I tillegg får du en overflate som er vanntett, stopper fuktighet og som er både varme- og lydisolerende. Belegget tåler stor slitasje og bortsett fra vanlig rengjøring er det helt vedlikeholdsfritt. Skulle det av ekstreme årsaker oppstå et hull eller annen skade på belegget er det enkelt å reparere det med Vortex fordi det uansett binder seg til det eksisterende belegget slik at det blir like tett som før. Belegget kan også leveres med UV-sikring i områder som er utsatt for sollys.

Vortexproduktene har altså en lang rekke egenskaper avhengig av hvilke behov du har for beskyttelse av dine driftsmidler og eiendeler. Noen av disse er:

Danner en permanent og ekstremt slitesterk overflate med lang levetid

Vedlikeholdsfritt

Gir en meget god mekanisk beskyttelse mot slag og støt fra tunge og skarpe gjenstander

Det er korrosjons- og rustbeskyttende og hindrer oksidering, også i marine miljøer

Det danner en vanntett overflate og hindrer gjennomtrengning av fuktighet

Tåler meget store temperatursvingninger, opptil 150 grader og ned til minus 25 (brukes blant annet i fryserom med daglig krav til rengjøring)

Kan påføres alle typer harde flater og har god bindingsevne på stål, metaller, tre, aluminium, glassfiber og betong

Det er motstandsdyktig og tåler å bli utsatt for de fleste kjemiske stoffer og forbindelser, blant annet petroleumsprodukter. I noen tilfeller må det allikevel gjøres tester forut for påføring

Kan også fås med UV-beskyttelse slik at du hindrer misfarging, nedmatting eller forringelse som følge av sollys

Kort tid etter påføring har Vortex™ herdet seg, og du kan gå på det. For sikkerhets skyld bør det ikke utsettes for mye fuktighet før det er gått noe lenger tid

Det hverken revner, sprekker opp eller slår seg etter herding, og det påvirkes heller ikke av å bli vibrasjonsutsatt

Det er vanntett og brukes også som fuktighetsbarriere

Kan fås i opptil 200 fargevarianter

Kan leveres med varierende grad av anti-skli middel

Vortex™ inneholder ingen ozonreduserende organiske løsemidler (VOC) og heller ikke klorfluorkarboner (KFK)

 

Granitex

Granitex er en kombinasjon av ekstremt holdbart Polyurea og UV- og kjemisk motstandsdyktig Uretan (Alifatisk). Dette produktet gir deg en meget slitesterk overflate. Belegget kan legges i forskjellige farger, og du kan legge ned logoen din, eller utsmykke det slik du ønsker. Det leveres i 15 ulike Granitt strø varianter som igjen kan mikses til egendefinerte.

Granitex er ikke bare ett gulvprodukt, men har uante bruksområder.

1. Granitex Standard. Ensfargede gulv, 200 fargevalg. Egnet for betong, tre, stål og komposittmaterialer pluss masse annet.

2. Granitex Granitt enkel membran. Flere ulike mønstertyper, egnet for gulv der kombinasjonen av design og styrke spiller en rolle. Samme bruksområder som ellers.

3. Granitex Granitt dobbel membran. Samme som enkel men det legges i to ulike herdeprosesser ned Granittstrø.

4. Granitex Ultimate. Dette er belegg som tetter 100 prosent, gode isolasjonsegenskaper, har en sterk kombinasjon av Vortex og Granitex Granitt sammen. Bruksområder er typisk steder der det er tung belastning og kulde/varme krefter i underlaget.

Bildet under viser 4 ulike typer Granitex Granittstrø med innfelt logo.

 

Generelt om Polyurea:

Polyurea forbindelser og råmaterialer

Et typisk Polyurea produkt består av en rekke innblandede kjemiske forbindelser og består av to hovedkomponenter. Del A kalles generelt for polyuretan og her blandes de mange mulige fargevariantene inn. Del B er selve aktivatoren (katalysatoren). Den er ofte farget, eller pigmentert.

Når disse to væskene blir godt blandet, resulterer det i en umiddelbar kjemisk reaksjon og stoffet blir 100 % fast. Denne reaksjonen skjer svært fort, og den tørker vanligvis innen noen få sekunder, og du kan umiddelbart gå på det. Den endelige herdetiden er gjerne opp mot 12-24 timer, men det kan gå fortere, eller senere, avhengig av hvordan den kjemiske sammensetningen er laget.

Bruken av forskjellige blandinger, reaksjonsfremmere og andre tilsetningsstoffer kan ha en betydelig påvirkning på de fysiske egenskapene til Polyurea belegget.

Tekniske aspekter til Polyureaforbindelser

Polyurea blir gjerne beskrevet som at man tar de beste egenskapene fra mange ulike polymer teknologier. Dette er en god beskrivelse siden Polyurea har en forbedret kjemisk motstandsdyktighet, og tåler bedre høyere temperaturer sammenlignet med for eksempel polyuretan. De har også høyere motstandsdyktighet mot mekanisk påvirkning sammenlignet med epoksy, samt mye høyere strekkfasthet.

En Polyurea blir dannet når aminer reagerer (herder) med isocyanater. Denne reaksjonen skjer hurtig, den er auto-katalytisk (som betyr at den ikke trenger en ekstra katalysator for å reagere – selv ved lave temperaturer), og det fører til mange av de spesielle egenskapene som gjør at Polyurea skiller seg fra andre typer polymerer.

Det finnes tre hovedegenskaper:

1. Polyureaens reaktivitet er helt uavhengig av den atmosfæriske temperatur. Polyurea reagerer hurtig – og den vil reagere med samme hastighet uavhengig av temperaturen. Det kan være opp mot 40 °C og så lavt som -5 °C og reaktiviteten er stort sett den samme.

Polyuretan kan også katalyseres til å reagere svært fort, men det som da er blitt designet for 40 °C, vil bruke en evighet for å herde ved -30 °C. Et polyuretan ”design” som er laget for å herde fort og riktig ved -30 °C vil skje for fort til at det kan anvendes ved en temperatur på 40 C. Epoksy kan for eksempel ikke herde ved slike lave temperaturer.

2. Reaktiviteten til Polyurea er uavhengig av den atmosfæriske fuktighet. Det kan være 98 % relativ fuktighet, og Polyurea belegget som sprayes på vil være fritt for bobler. (det man imidlertid skal være oppmerksom på er duggpunktet – det blir en helt annen sak).

Polyuretan må altså ha en katalysator for å fullføre reaksjonen. Disse katalysatorene er enten designet for å katalysere den polymere reaksjonen eller ”oppblåsings” reaksjonen (mange typer polyuretan bruker vann til å reagere med isocyanatene slik at frigjort CO2 brukes som oppblåsingsmedium i polyuretan skum). Dessverre vil ingen av katalysatorene bidra til å katalysere BEGGE reaksjonene.

3. Polyurea utvikler sine egenskaper svært fort. Dette gjør at med Polyurea kan du raskt ta i bruk overflaten, for eksempel kan du kjøre på dekket etter 12 timer. Med polyuretan kan det ta opp til 14 dager før den har fullt ut utviklet sine egenskaper. Epoksy materialer vil også kreve mange dager før den herder.

Som nevnt innledningsvis har Polyurea en forbedret kjemisk og oppløsingsmotstand, og tåler bedre høyere temperaturer sammenlignet med polyuretan. Den har også høyere motstansdyktighet mot mekanisk påvirkning sammenlignet med epoksy.

Alle disse egenskapene kan forsterkes og selekteres, avhengig av hva behovet er.
Det endelige valget av stoffer, og mengden av råmaterialer vil ha betydning for resultatet – både når det gjelder sprayingsprosessen, og de fysiske egenskapene til sluttproduktet.

 

 

Et utvalg av våre kunder

 • Statoil
 • Odfjell
 • Songa
 • Halliburton
 • Transocean
 • Dophin Drilling
 • Oceaneering
 • Saipem
 • Coast Center Base
 • Bergen Group
 • Yara
 • Wilhelmsen
 • Framo
 • Beerenberg
 • OneSubSea
 • Solid
 • Kaefer
 • Franzefoss

 

Et utvalg av våre kunder

YARA
Kaefer Energy AS
Forsvaret
Dolphin drilling AS
Oceaneering AS
Transocean offshore
Saipem
Vard group
SolidTech
Axess AS
Cabot Specialty Fluids
Beerenberg
IST Marine AS
IRM
Maritime Consultants
OneSubsea Processing AS
Pipetech International
Vaagebulk II KS
Bergenhus Shipping Services AS
Petroleum GEO Services
West Coast Invest AS
SAR AS
Nomaco Services AS
Odfjell Drilling Technology AS
Stavanger Engineering
Framo
NCC
Franzefoss
Ragn-Sells
Norsk Gjenvinning/Veolia
Wilhelmsen Technical solution
AF Gruppen
Scomi Oiltools
Bergen Group
Coast Senter Base (CCB)
Mesta
Safeport AS
Semco Maritime
JM Norge AS
OBAS
Vitek AS
DVS Norge AS
Tiller Vimek AS
Bergen Agent
Sotra Fiskeindustrier
Frydenbø Eiendomsdrift
Biomega
Askøy Bygg & Betong
Brødrene Steine AS
Lerøy Vest
Finnmark Gjenvinning
Biomega
Askøy Kommune
Bergen Kommune

Et utvalg av prosjekter

Scarabeo 5
Scarabeo 8
Island Innovator
BP Skarv
Deepsea Bergen
Deepsea Atlantic
Bredford Dolphin
Borgland Dolphin
Bideford Dolphin
Songa Dee
Songa Trym
Songa Delta
Transocean Winner
Transocean Artic
Transocean Searcher
Transocean Leader
Safe Regalia
Safe Scandinavia
COSL Rival
Floatel Superior
West Venture
Seadrill West Phoenix
Stena Don
Northern Commander
Energy Insula
Mou Island Wellserver
Havila Mars
Havila Flavour
Havila Crusader
Havila Foresight
Havila Venus

 

Far Saranade
Far Star
Far Sagaris
Far Saracen
Olympic Poseidon
Olympic Promotor
Stril Herkules
Stril Odin
Stril Hercules
Stril Borg
Troms Castor
Troms Pollux
Normand Reach
Normand Flipper
Normand Skipper
Normand Carrier
Normand Skarven
Normand Eurora
Normand Ferking
Skandi Admiral
Skandi Flora
Skandi Stolmen
Skandi Møgster
Skandi Flora
Polar Pioner
North Traveller
Siem Symphony
Siem Pearl
Edda Frigg
Dina Supplier
Maria Soltin

 

Ocean Vanguard
Ocean King
Kvitebjørn
Bourbon Orca,
Bourbon Surf
Bourbon Topaz
Maersk Leader
Maersk Lancer
Island Frontier
Island Vanguard
Viking Energy
Loke Viking
Rem Provider
Rem Spirit
Rem Fortune
Rem Mist
Rem Star
Sical Torino
Christian Radich
Kystvakten Harstad
Kystvakten Nornen
Hurtigruten Nordlys
Johan hjort
MS Tove
Troms Lyra
M/V Tertnes
Navion Scandia
KL Brisfjord
Eide Baffen
Annelise Theresa
Birthe Theresa

Kontakt KTV Group!