KTV Group er et registrert varemerke

KTV Group er et registrert varemerke med varemerkeregistreringsnummer 272508. Registreringsdato 02.10.2013.

Varemerket er registrert i henhold til varemerkeloven av 1. juli 2010.

varemerkereg