Rekordaktivitet for rengjøring av mud-skipper

container127271_800

KTV Group har aldri hatt større aktivitet innen rengjøring av containere med avfall fra Nordsjøen, såkalte mud-skipper, enn denne vinteren.

– Det er travelt, møkkete og morsomt, smiler KTV Group-sjef Kennet Nilsen. Han kan ikke huske sist KTV Group hadde så mange oppdrag innen dette. Bare i løpet av desember og så langt i januar, har selskapet rengjort cirka 2500 mud-skipper, fortrinnsvis på Eide på Sotra og på Mongstad.

– Disse oppdragene kom på et tidspunkt hvor vi allerede hadde etablert nye rutiner og metoder for denne type rengjøring. Vi har fått på plass nytt vaskeanlegg, og dette er hovedårsaken til at vi klarer å ta unna rundt 60 mud-skipper per dag på hver lokasjon. Vi rengjør på en mye mer effektiv måte enn tidligere, sier Nilsen. Oppdragene utføres for henholdsvis Franzefoss og Halliburton. I tillegg til mud-skipper har KTV Group også hatt ansvaret for tømming av et stort antall ISO-tanker. – Tankene inneholder spesialavfall som vi er sertifisert for å behandle, sier Nilsen.

I november varslet KTV Group sine kunder om at virksomheten gjennomførte testing av nye metoder for rengjøring av mud-skipper, for å redusere HMS-belastninger ved at oppdrag skulle foregå uten manuell spyling. Og målet var å rengjøre 60 mud-skipper per dag.

– Disse oppdragene kom etter testperioden, og vi har innfridd målene vi selv satte oss. Våre nye metoder innebærer også besparelser for kundene, fordi vi er enda mer effektive enn før, sier Nilsen.