Rengjorde vanntanker på Polarsyssel

polarsyssel_800-600x600

KTV Group avsluttet nylig et tredagers oppdrag med rengjøring av vanntanker på offshoreskipet Polarsyssel.

KTV Group hadde ansvar for rengjøringen og utstedelse av sertifikatet “Potable Water Certificate”. Oppdraget omfattet ti vanntanker, og arbeidet gikk i henhold til avtalt fremdrift.

– Vi har innarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid som dette. Vi benytter høytrykk med 250-500 bar varmt vann i kombinasjon med egnede rengjøringsmidler for drikkevannstanker, sier KTV Group-sjef Kennet Nilsen. Han deltok selv i operasjonen.

Under arbeidet er man pålagt å tilføre frisk luft under rengjøring for alle som jobber i tanker.

– Oppdraget innebar også at vi leverte avfall til godkjent deponi. Etter vasking av slike tanker utsteder KTV Group et rengjøringsertifikat for vanntankene, sier Nilsen. Til fjerning av avfallet ble det benyttet godkjent sugebil.

KTV Group er en ISO-sertifisert servicepartner, sertifisert innen ISO 9001, OHSAS 18001 og ISO 14001 fra Det Norske Veritas. I forbindelse med denne form for oppdrag tas det vannprøver som sendes til analyse ved laboratorium.