Rens av ventilasjon på over 240 leiligheter

KTV Group er godt i gang med rens av ventilasjon på 3 borettslag i Bergen. Borettslagene har til sammen 240 leiligheter og jobben utføres over 3 uker.

KTV Group har spesialmaskiner og personell med lang erfaring for denne type jobber.

Alle bygg med ventilasjon trenger rens hvert 5 år. Rens av ventilasjon gir bedre inneklima og riktig ventilering av bygg. Rens av ventilasjon er også svært viktig i forhold til brannfare.

Videoen viser hva som bygger seg opp av smuss etter bare få år.