Robot godkjent for offshore-oppdrag

main_news090114_big

KTV Group har fått godkjent testversjonen av sin offshore-robot. Godkjenningen er i henhold til Norsok og kan opereres i ATEX-soner offshore.

– Vi har arbeidet det siste året med å få roboten godkjent. Dette er prosesser som gjerne tar tid. Nå kan roboter benyttes offshore og utføre arbeid med ultra høytrykk på inntil 3000 bar. Roboten håndterer vasking, inspeksjon- og sandblåsing, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Roboten kan klatre på stålfasader, og er spesielt utviklet for og kunne anvendes på rør. Selskapet Keafer har allerede kjøpt den første roboten, og skal brukes på krevende prosjekter i tiden som kommer.
– Roboten blir også et kostnadsbesparende tiltak for en bransje er under kontinuerlig økonomisk press. Denne teknologien erstatter personell, og reduserer dermed HMS-belastende arbeid. Roboten vil uten tvil appelere til fremtidens overflatebehandlere fordi primæroppgaven blir å styre roboten. Den vil utføre arbeid som ikke bare er krevende for personell, men også tidvis risikofylt, sier Nilsen. KTV Group benytter allerede roboter på skipsverft og i forbindelse med vedlikehold av eiendommer.
– Vi har bare ventet på den siste godkjenningen slik at roboten også kan brukes i offshorerelatert virksomhet, sier Nilsen.