Robot omtalt på Offshore.no

offshore_no-600x656

Roboten til KTV Group blir omtalt på norges største nettmagasin for offshorebransjen – Offshore.no. I artikkelen blir det også vist video av robotene våre.

Se artikkelen her!

Url til artikkelen: http://offshore.no/sak/60901_se_overflateroboten_i_aksjon