Romsdalsgondolen i Åndalsnes valgte KTV Group for fasade- og vindusvask av gondolbane og restaurant

KTV Group skal utføre et av de mest spennende prosjektene i KTV Group sin historie. Vi skal utføre fasadevask av Romsdalsgondolen i Åndalsnes og den fantastiske resturanten Eggen, som holder til på toppen av Nesaksla i Rauma kommune.

KTV Group gleder seg stort til dette oppdraget, og jobben kommer til å bli både spektakulær og spennende.

Vi takker for tilliten, og lover at vi skal utføre oppdraget med den gode kvaliteten KTV Group er kjent for.

Vi benytter skånsomme metoder når vi vasker byggenes overflater, og arbeidet utføres uten risiko for skader som fra tradisjonell høytrykksspyling. For fasadevask benytter vi SelfCleaner-metoden, og for vindusvask benyttes rent-vann metoden. Begge metodene er utviklet av KTV Group og utføres uten tradisjonelle HMS-utfordringer ved arbeid i høyden og er også sikrere for omgivelsene rundt arbeidsområdene.

Med over 33 års erfaring og 7 års utvikling har KTV Group med KTV Working Drone utviklet unike og svært effektive rengjøringsmetoder og arbeidsprosesser som muliggjør bruk av droner til fasade- og vindusvask.

Romsdalsgondolen in Åndalsnes has chosen KTV Group for the facade and window cleaning of the gondola lift and the restaurant.

This project is one of the most exciting undertakings in KTV Group’s history. We will perform facade cleaning on the Romsdalsgondolen and the fantastic Eggen Restaurant, which is located at the top of Nesaksla in Rauma municipality.

KTV Group is eagerly anticipating this assignment, and the work promises to be both spectacular and thrilling. We are excited for this assignment and we pledge to execute the task with the high quality for which KTV Group is renowned.

When it comes to cleaning building surfaces, KTV Group employs gentle methods. The work is carried out without the risk of damage, unlike traditional high-pressure washing. For facade cleaning, we use the SelfCleaner method, and for window cleaning, we utilize the pure water method. Both techniques were developed by KTV Group and are performed without the traditional occupational health and safety challenges associated with working at heights. This approach also ensures safety for the surrounding areas during the work process.

With over 33 years of experience and 7 years of development, KTV Group, along with KTV Working Drone, has devised unique and highly effective cleaning methods and processes that enable the use of drones for facade and window cleaning.

Search