Sameiet Bjerknes Park valgte KTV Group

(English below) KTV Group skal vaske alle fasader og vinduer i Bjerknes Park med drone. Fire av byggene har grønske og alger og skal vaskes med SelfCleaner-metoden. Etter fasadene er vasket skal vinduene vaskes med rent vann metoden.

For enkel tilkomst benyttes KTV Working Drone utviklet av KTV Group. KTV Group står også bak utviklingen av SelfCleaner-metoden. SelfCleaner-metoden sammen med KTV Working Drone muliggjør fasadevask på plasser med vanskelig tilkomst, og utfører jobben uten risiko for skader som fra tradisjonell høytrykksspyling.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring og vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.


The Bjerknes Park condominium chose KTV Group.
KTV Group will clean all facades and windows in Bjerknes Park using drones. Four of the buildings have moss and algae and will be cleaned using the SelfCleaner method. After the facades have been cleaned, the windows will be cleaned using the pure water method.

For easy access, KTV Working Drone developed by KTV Group is used. KTV Group is also behind the development of the SelfCleaner method. The SelfCleaner method, along with the KTV Working Drone, enables facade cleaning in places with difficult access and performs the job without the risk of damage from traditional high-pressure cleaning.

KTV Group have 30 years of experience and is ISO certified according to ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001.

Search