Sameiet Crescendo inngår ny vedlikeholdsavtale på fasadevask

Sameiet Crescendo har valgt KTV Group for vedlikeholdsavtale på fasadevask. Her benyttes KTV Working Drone sammen med Selfcleaner-metoden, begge utviklet av KTV Group.

Metodene er anerkjent for å holde fasader og vinduer ren uten skade fra høytrykk. Vi merker en stor interesse fra hele landet, spesielt rettet mot våre dronetjenester hvor jobbene utføres uten tradisjonelle HMS-utfordringer ved arbeid i høyden, og er også sikrere for omgivelsene rundt arbeidsområdene.

Search