Sameiet Paradisalleen valgte KTV Group

KTV Group ble valgt som leverandør når fasader og vinduer skal vaskes i Sameiet Paradisalleen. Det moderne sameiet er plassert like utenfor Bergen og har 108 leiligheter.

Til dette oppdraget benyttes KTV Working Drone i kombinasjon med SelfCleaner-metoden og rent vann-metoden.

I tillegg til fasade- og vindusvask skal 2000m2 garasjer vaskes, og nye membraner skal legges på sykkelparkering.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring innen våre fagfelt, og vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Paradisalleen condominium chose KTV Group

KTV Group was chosen as the supplier of facade and window cleaning in the Paradisalleen condominium. The modern condominium is located right outside of Bergen and has 108 apartments.

For this assignment, KTV Working Drone is used in combination with the SelfCleaner method and the clean water method.

In addition to the facade and window cleaning, 2,000m2 garages will be cleaned, and new membranes will be laid on their bicycle parking.

KTV Group has more than 30 years of experience in our fields of expertise, and we are ISO certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

Search