KTV Group på Gaselle-liste

gaselle_803-600x600

KTV Group er en av Gaselle-bedriftene som er utpekt av Dagens Næringsliv. For å bli en Gaselle-bedrift må det ha vært god vekst i omsetning og resultat.

– Vi er naturligvis svært fornøyd med å være en Gaselle-bedrift. Det viser at vi er på rett vei. Vi ser på dette som en hyggelig og anerkjennende tilbakemelding på at vi gjør mye riktig i bedriften, sier administrerende direktør Kennet Nilsen. Han er imidlertid tydelig på at ambisjonene ikke er rettet inn mot å komme på Gaselle-listen til Dagens Næringsliv.

– Fordi motivasjonen ikke ligger i å tjene mest mulig penger. Motivasjonen ligger i å utføre oppdrag på en tilfredsstillende måte for kundene. Konsekvensen av tilfredse kunder kan være at vi tjener mer penger, og det er jo hyggelig. Men fokuset er målrettet på oppgaver og høy tilfredsstillelse, sier han.

Nilsen er dessuten opptatt av å skape forutsigbarhet både for virksomhetene og kundene.
– Derfor har vi fokus på langsiktige vedlikeholdsavtaler i intervallet 5 til 20 år. Det gir forutsigbarhet for kundene og ikke minst rimeligere tjenester. Omsetningen ville vært betydelig høyere om vi utelukkende hadde operert i spot-markedet som gir langt høyere priser og inntjening, men desto mindre forutsigbarhet, sier han.