Sandviksboder 77 og 78 valgte KTV Group til fasadevask med SelfCleaner

KTV Group skal utføre fasadevask på Sandviksboder 77 og 78 med SelfCleaner-metoden. Noe av fasaden er over sjø og KTV Working Drone brukes for tilkomst.

KTV Group står bak utviklingen av KTV Working Drone og SelfCleaner-metoden. SelfCleaner-metoden sammen med KTV Working Drone muliggjør fasadevask på plasser med vanskelig tilkost, og utfører jobben uten risiko for skader som fra tradisjonell høytrykksspyling.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring innen våre fagfelt, og vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Sandviksboder 77 og 78 chose KTV Group for facade cleaning.
KTV Group will perform facade cleaning on Sandviksboder 77 and 78 using the SelfCleaner method. Some of the facade is located over sea water and KTV Working Drone will be used for easy access.

KTV Group is the company behind the development of KTV Working Drone and the SelfCleaner method. The SelfCleaner method allows for facade cleaning in places with difficult access and performs the job without the risk of damage from traditional high-pressure cleaning.

KTV Group has more than 30 years of experience in our fields and we are ISO certified according to ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001.

Search