Satser på olje -og fettutskillere

oljeogfettutskiller_803-600x600

Lokale myndigheter har satt i verk tilsyn på steder med olje -og fettutskillere som finnes på bensinstasjoner, vaskehaller og restauranter.

Det er strenge regler knyttet til denne form for avfallshåndtering, og med ISO-sertifiseringen 14001 på plass intensiverer KTV Group nå arbeidet rettet mot disse bransjene.

KTV Group har allerede mannskap og biler som håndterer slike oppgaver i dag, men daglig leder Kennet Nilsen sier at dette er et betydelig marked i vekst. KTV Group ønsker å ta seg av alt, fra henting, avfall, forfatte dokumentasjon og ta ansvar for at dokumentasjonen sendes tilsynsmyndighetene.

– Vi har allerede mye erfaring fra dette markedet, og det syndes mye. Vi tror imidlertid at det handler om forskrifter som kan være vanskelig å forstå, og at kundene har de beste intensjoner. Vi har nå konseptuert og sertifisert dette produktet som gjør at kundene skal slippe å tenke på olje -og fettutskillere.

Dette tar vi hånd om og vi skal angripe markedet med lave og fortsigbare priser, og som inkluderer tilsyn og kontrolltjenester fra vår side, sier Nilsen.