Sesongen for fasadevask er i gang for KTV Group

I løpet av 2 uker har KTV Group vasket over 100 000m2 fasader med KTV SelfCleaner. Jobbene utføres med KTV Working Drone, noe som gjør fasadevask særdeles effektiv.

SelfCleaner metoden er regnet som den mest miljøvennlige metoden for fasadevask og er utviklet av KTV Group. For årets sesong har vi allerede bestillinger på over 1 million m2 med dronevask fordelt rundt i hele Norge. Først kommer en svært hektisk periode for å få alle fasader og vinduer ren til 17. mai.

Samtidig opplever vi sterk økende etterspørsel og respons på våre tjenester rundt om i hele Norge, og vi åpner snart ny avdeling i Midt-Norge.

Med over 33 års erfaring og 7 års utvikling har KTV Group med KTV Working Drone utviklet unike og svært effektive rengjøringsmetoder og arbeidsprosesser som muliggjør bruk av droner til fasade- og vindusvask.

The facade cleaning season has begun for KTV Group.

Over the course of 2 weeks, KTV Group has cleaned over 100,000 square meters of facades using the KTV SelfCleaner. The jobs are carried out with the KTV Working Drone, making facade cleaning exceptionally efficient.

The SelfCleaner method is considered the most environmentally friendly method for facade cleaning and has been developed by KTV Group. For this year’s season, we already have orders for over 1 million square meters of drone washing distributed throughout Norway. First, there is a very hectic period to get all facades and windows clean for May 17th.

At the same time, we are experiencing a strong increase in demand and response to our services all over Norway, and we are soon opening a new branch in Mid-Norway.

With over 33 years of experience and 7 years of development, KTV Group with the KTV Working Drone, has developed unique and highly effective cleaning methods and workflows that enable the use of drones for facade and window cleaning.

Search