– Sikrer 20 år vedlikehold

lhagen1-600x618

– Nå slipper styret å ta stilling til vedlikehold av utvendige fasader, og vi slipper uforutsette millionregninger, konkluderer styreleder Paal Andre Teistedal Myklebust i Løvåshagen borettslag. Styret i borettslaget har nettopp signert en 20-årig vedlikeholdsavtale med KTV Group.

Borettslaget stod ferdig i 2008/2009 og har fått mye oppmerksomhet, både lokalt og nasjonalt, for den arkitektoniske utformingen og energibesparende tiltak. Men selv de flotteste borettslag blir offer for vær og vind, og etterhvert forfall.

– Vi registrerer at bygningsmassen har blitt skitten, og vedlikehold tvinger seg frem. Fremfor å gjøre dette gjennom skippertak ønsker vi å ha en leverandører som sikrer at dette blir ivaretatt innenfor en pris som er lav og forutsigbar, sier styrelederen. Han legger ikke skjul på at han har blitt begeistret over vedlikeholdet KTV Group har gjennomført hos naboen Løvåsen borettslag.

– Erfaringene fra Løvåsen borettslag gjorde at også vi valgte å gå for denne løsningen, fortsetter Teistedal Myklebust. Han sier videre at styret over lengre tid har hatt vedlikehold på agendaen, og at det etterhvert også må males. Denne avtalen innebærer ingen økonomisk risiko for oss, og i tillegg til selve vedlikeholdet får vi en omfattende teknisk dokumentasjon som oppdateres hvert år. God eiendomsforvaltning handler om å tenke langsiktig, og ikke minst ha gode rutiner for oppfølging av vedlikehold. Dette har vi nå fått til i samarbeid med KTV Group, sier styrelederen.

– Vedlikehold er en vesentligdel for å opprettholde kvalitetene i bygningsmassen. Samtidig er vedlikeholdet en miljøfaktor som gjør området triveligere, sier han, og føyer til:
Mange beboere i Løvåshagen er opptatt av bygningene ser velholdt ut, men for det store flertallet vil jeg tro at de er mest fornøyd med å få vinduene vasket hvert år.

Boretttslaget består av 80 leiligheter fordelt på fire hus.