Sinomine Specialty Fluids forlenger vedlikeholdsavtale

[su_vimeo url=”https://vimeo.com/383967503″]

KTV Group har siden 2014 hatt ansvaret for vedlikehold av tankanlegg for Sinomine Specialty Fluids lokalisert på Ågotnes CCB Basen. Vi er svært glad for at avtalen nå ble forlenget.

Avtalen er også utvidet med  flere tanker og totalt 18 tanker skal nå vedlikeholdes med vasking og overflatebehandling.

For slike avtaler har kundene en fast pris per år, og KTV Group har ansvaret for årlig kontroll og utførelse. Dette er svært tidsbesparende for kundene, og man slipper å komme på etterskudd med vedlikehold. Manglende utbedring av korrosjon som oppstår, fører som regel til høyere totalkostnad. Derfor er det viktig å sjekke årlig og utbedre for å holde høy kvalitet og kontroll på tankanlegget.

Search