Skal få Høgskolen til å skinne

hoyskolen800-600x600

OBAS Vest har gitt KTV Group i oppdrag å overflatebehandle tak og fasader på den gamle Høgskolen i Bergen, bygningen ved Nye Nygårdsbroen.

– Dette er et omfattende arbeid som vil pågå over flere uker, opplyser administrererende direktør Kennet Nilsen. Alle fasader med mineralitt skal kalkvaskes. Dette gjøres for å oppnå lyse og rene fasader slik at det aldrende bygget for en real facelift.  Etter rengjøring av fasader skal bygget impregneres på utsiden for å hindre at grønske og skit fester seg til fasadene. Til dette benyttes middelet Surfa Pro C.

– På taket er det konstruksjoner i betong som er hvitmalt. Alle overflater på taket  skal rengjøres med et trykk på 400 bar som da fjerne gammel maling.Vi vil deretter påføre disse områdene ny maling som har lang levetid, forklarer Nilsen.

Han sier videre at metodene KTV Group tar i bruk, følger selskapets standard for denne type bygninger.

– Prosessen innebærer høytrykk på 400 bar i kombinasjon med soda og kalk som tilføres under spyling. Metoden er brukt på flere bygg tidligere med mineralitt, og er godt egnet til dette formålet. Det er ingen kjemikalier i bruk under vask og denne metoden er en av de mest miljøvennlige som finnes på markedet, sier Nilsen.

I tillegg til selve arbeidet skal KTV Group filme fremdriften i oppdraget som dokumentasjon, også i form av stillbilder.

– Det er alltid en trygghet for kundene og oss som utfører oppdrag når man synliggjør prosessen, fra begynnelse til slutt, sier KTV Group-sjefen.

Odfjell Eiendom er eier av bygningen, og det er Statens Vegvesen som vil flytte inn når denne er ferdigstilt