Stor interesse for våre vedlikeholdsavtaler

ktvgroup_600-600x600

Det er nå merkbart at folk generelt og byggeiere har fått opp øynene for våre unike vedlikeholdsavtaler på utvendig vedlikehold av fasader på bygg. Derfor deltar vi i disse dager på en rekke styremøter for å gi mer informasjon om avtalene. Vi ser også at de fleste som startet med en enkel avtale på vask, etter endt avtaleperiode, oppgraderer til en langsiktig vedlikeholdsavtale på 20 år. Dette er svært hyggelig, og et klart bevis på at kundene er fornøyd med jobbene vi utfører.

Vi ser også at noen mindre aktører prøver å kopiere vårt konsept. Dette ser vi på som en god anerkjennelse av vårt konsept.

Viktigheten når man gjør et valg av leverandør i så lang avtale som for 20 år, er først og fremst historikk på leverandørselskapet. Kunden skal ha trygghet for at leverandørselskapet faktisk eksisterer de neste 20 årene, at de leverer kvalitet, at alt arbeidet blir godt dokumentert og at det er kunden som sitter på kontrollen.

I 2013 finansierte KTV Group 9 millioner kroner for våre kunder, opp mot våre langsiktige vedlikeholdsavtaler. Til det kreves solid likviditet, og stabil drift over tid, for å kunne ivareta de langsiktige vedlikeholdsavtalene.

Vi gleder oss til starten av sesongen 2014!