Stor økning i oppdrag på fettutskillere

edvardgrieg

KTV Group har den siste tiden overtatt tømming av fettutskillere på en rekke steder i Bergen, og flere nye avtaler er på vei inn. Vi ser på dette markedet som viktig. Høy kvalitet på tjenestene vi leverer, samt at vi har svært konkurransedyktige priser på våre vedlikeholdsavtaler, gjør oss attraktive i markedet, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group.

Bildet viser oss på oppdrag for en av våre mange nye kunder Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen.

KTV Group organiserer tømming og analyse ved laboratorium, samt innsendelse av dokumentasjon til Bergen Kommune.

Vi påstår vi leverer markedets beste dokumentasjon via kvalitetssystemet vårt BlueTag. Dette gir god trygghet for våre kunder, og også for de som kontrollerer dokumentasjonen i kommunene rundt om, deriblant Bergen Kommune.

Hva er en fettutskiller?
Fettutskillere tilknyttes avløpsledninger for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett. Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettutskiller. Kunder kan være restauranter og kafeer, storkjøkken, kantiner, meierier, slakterier med fler.