Stor pågang etter dronevask i Oslo

Vi opplever større og større pågang etter dronevask fra Oslo og omegn, og flere nye jobber skal utføres våren 2023. For tur står blant annet Ruseløkkveien og Dronning Mauds Gate i Oslo sentrum, med 4526 m2 fasader og vinduer som skal vaskes.

KTV Working Drone løser oppgavene med utfordrende plasser, spesielle fasader, mye trafikk og vanskelig tilkomst. Arbeidsdronene våre er i disse miljøene, også sikret fra tak slik at de aldri kan falle ned om noe skulle skje. Denne sikringsmetoden er en metode vi har utviklet selv, og den er under internasjonal patentbehandling.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring innen våre fagfelt, og vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Search