Stranden Boliglag AS valgte KTV Group

KTV Group skal vaske fasadene og vinduene på 3 høyblokker i Stranden Boliglag like utenfor Bergen sentrum. Jobben skal utføres med KTV Working Drone.

KTV Group står bak utviklingen av både KTV Working Drone, Selfcleaner-metoden for fasadevask og rent-vann metoden for vindusvask. Selfcleaner-metoden er fasadevask uten risiko for skader på bygget som fra tradisjonell høytrykksspyling, og uten tradisjonelle HMS-utfordringer ved arbeid i høyden.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring og vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Stranden Boliglag AS choose KTV Group.

KTV Group is set to clean the facades and windows of three high-rise buildings in Stranden Boliglag, located just outside Bergen city center, using the KTV Working Drone.

KTV Group is responsible for the development of the KTV Working Drone, the Selfcleaner method for facade cleaning, and the pure-water method for window cleaning. The Selfcleaner method allows for facade cleaning without the risk of damage to the building, which is a common challenge with traditional high-pressure washing, and without the usual health and safety concerns associated with working at heights.

KTV Group has over 30 years of experience, and is ISO-certified according to ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001.

Search