+47 55 20 71 90
English

Høy aktivitet innen industrien

KTV Group har ansvaret for rengjøring av containere og ISO-tanker for Franzefoss på Eide. Årlig vasker vi mellom 2500 -5000 containere, og rundt 1000 ISO-tanker Baker Hughes osv.

For 2018 har vi investert i mye nytt utstyr for å kunne ta unna store mengder på 24 timer, og samtidig gjøre arbeidet lettere for våre operatører. Det er høy aktivitet på området, og det forventes å øke ytterligere med høyere aktivitet innen olje- og gass-sektoren. KTV Group har spesialtrente og erfarne operatører for akkurat denne type oppgaver.

Oppdrag med rengjøring og sandblåsing av tanker

KTV Group har fått oppdraget med sandblåsing av 2 betongtanker for Marikoven Eiendom. Jobben er krevende med tanke på sandblåsing av betongoverflatene i tankene.

Her bruker vi ATEX-godkjent EcoQuip 2, blåseteknikk med fuktet sand som reduserer støv med ca. 92 % og reduserer blåsemidler med opp til 75 %. Samtidig er denne metoden like effektiv som tradisjonell tørrblåsing.

KTV Group er en av få som har denne type utstyr tilgjengelig i Norge. KTV Group skal også håndtere spesialavfall og dokumentasjon gjennom jobben.

Rengjøring av tanker er vårt spesialfelt, og vi dekker hele prosessen med rengjøring, overflatebehandling, avfall og godkjenning/dokumentasjon.

KTV Group med viktig avtale i Nigeria

KTV Group Nigeria er valgt til utførelse av tankrengjøring og avfallsbehandling for Warri Refining & Petrochemical Company. Avtalen har en størrelse på i overkant av 10 millioner norske kroner. KTV Group ble valgt på bakgrunn av tidligere jobber utført for kunden, pris og kvalitet.

Nigeria har som andre land vært påvirket av lav oljepris. KTV Group Nigeria startet opp i 2015, og det har blitt brukt mye tid på de store avtalene. Det er derfor svært gledelig at den første store kontrakten nå er på plass.

KTV Group innehar alle godkjennelser for å kunne inngå og utføre store kontrakter og oppdrag opp mot oljesektoren i Nigeria. Det jobbes med nye og også større kontrakter og avtaler, så vi ser lyst på fremtiden i Nigeria sier daglig leder Patrick Osiegbu i KTV Group Nigeria. Han avslutter med at han tror 2018 kommer til å bli et fantastisk år for KTV Group Nigeria.

Stor økning i oppdrag på fettutskillere

edvardgrieg

KTV Group har den siste tiden overtatt tømming av fettutskillere på en rekke steder i Bergen, og flere nye avtaler er på vei inn. Vi ser på dette markedet som viktig. Høy kvalitet på tjenestene vi leverer, samt at vi har svært konkurransedyktige priser på våre vedlikeholdsavtaler, gjør oss attraktive i markedet, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group.

Bildet viser oss på oppdrag for en av våre mange nye kunder Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen.

KTV Group organiserer tømming og analyse ved laboratorium, samt innsendelse av dokumentasjon til Bergen Kommune.

Vi påstår vi leverer markedets beste dokumentasjon via kvalitetssystemet vårt BlueTag. Dette gir god trygghet for våre kunder, og også for de som kontrollerer dokumentasjonen i kommunene rundt om, deriblant Bergen Kommune.

Hva er en fettutskiller?
Fettutskillere tilknyttes avløpsledninger for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett. Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettutskiller. Kunder kan være restauranter og kafeer, storkjøkken, kantiner, meierier, slakterier med fler.

Rekordaktivitet for rengjøring av mud-skipper

container127271_800

KTV Group har aldri hatt større aktivitet innen rengjøring av containere med avfall fra Nordsjøen, såkalte mud-skipper, enn denne vinteren.

– Det er travelt, møkkete og morsomt, smiler KTV Group-sjef Kennet Nilsen. Han kan ikke huske sist KTV Group hadde så mange oppdrag innen dette. Bare i løpet av desember og så langt i januar, har selskapet rengjort cirka 2500 mud-skipper, fortrinnsvis på Eide på Sotra og på Mongstad.

– Disse oppdragene kom på et tidspunkt hvor vi allerede hadde etablert nye rutiner og metoder for denne type rengjøring. Vi har fått på plass nytt vaskeanlegg, og dette er hovedårsaken til at vi klarer å ta unna rundt 60 mud-skipper per dag på hver lokasjon. Vi rengjør på en mye mer effektiv måte enn tidligere, sier Nilsen. Oppdragene utføres for henholdsvis Franzefoss og Halliburton. I tillegg til mud-skipper har KTV Group også hatt ansvaret for tømming av et stort antall ISO-tanker. – Tankene inneholder spesialavfall som vi er sertifisert for å behandle, sier Nilsen.

I november varslet KTV Group sine kunder om at virksomheten gjennomførte testing av nye metoder for rengjøring av mud-skipper, for å redusere HMS-belastninger ved at oppdrag skulle foregå uten manuell spyling. Og målet var å rengjøre 60 mud-skipper per dag.

– Disse oppdragene kom etter testperioden, og vi har innfridd målene vi selv satte oss. Våre nye metoder innebærer også besparelser for kundene, fordi vi er enda mer effektive enn før, sier Nilsen.

Satser på olje -og fettutskillere

oljeogfettutskiller_803-600x600

Lokale myndigheter har satt i verk tilsyn på steder med olje -og fettutskillere som finnes på bensinstasjoner, vaskehaller og restauranter.

Det er strenge regler knyttet til denne form for avfallshåndtering, og med ISO-sertifiseringen 14001 på plass intensiverer KTV Group nå arbeidet rettet mot disse bransjene.

KTV Group har allerede mannskap og biler som håndterer slike oppgaver i dag, men daglig leder Kennet Nilsen sier at dette er et betydelig marked i vekst. KTV Group ønsker å ta seg av alt, fra henting, avfall, forfatte dokumentasjon og ta ansvar for at dokumentasjonen sendes tilsynsmyndighetene.

– Vi har allerede mye erfaring fra dette markedet, og det syndes mye. Vi tror imidlertid at det handler om forskrifter som kan være vanskelig å forstå, og at kundene har de beste intensjoner. Vi har nå konseptuert og sertifisert dette produktet som gjør at kundene skal slippe å tenke på olje -og fettutskillere.

Dette tar vi hånd om og vi skal angripe markedet med lave og fortsigbare priser, og som inkluderer tilsyn og kontrolltjenester fra vår side, sier Nilsen.